• EU

ARGENTA – PR članak

 

EU
EU
EU

 

Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti ulaganjem u unaprjeđenje i prilagodbu mrežnih stranica“; šifra projekta KK.03.2.1.17.0070.

 

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je unaprjeđenje mrežne stranice postavljene na domeni www.argenta.hr od strane specijaliziranog IT ponuditelja usluge Shipshape d.o.o.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti: definiranje strukture web rješenja, izrada tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, konfiguracija Drupal sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji, povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom – za osobe oštećene motorike te slabovidne osobe, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranice, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju, vrijeme stabilizacije 30 dana.

Unaprijeđena web stranica sadrži sljedeće bitne karakteristike:

 1. Modul izračun procjene troška tiska
 2. Modul za naručivanje
 3. GDPR modul
 4. Google analytics integracija (Universal tracking, Tag manager, custom event)
 5. Jezici (Hrvatski, Engleski)
 6. Prilagodba za mobilne telefone i tablete
 7. Prilagodba stranice osobama koje se ne mogu koristiti računalnim mišem i prilagodba funkcionalnosti stranice za upotrebu tipkovnicom
 8. Prilagodba stranice za čitanje slabovidnim osobama

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;
 2. Povećanje vidljivosti usluge;
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Nove mrežne stranice dodatno omogućuju:

 1. Prezentacija usluga korisnika na moderan i inovativan način u skladu s posljednjim SEO standardima;
 2. Jednostavan i brz unos sadržaja od strane administratora;
 3. Lagan i intuitivan pristup željenim informacijama;
 4. Brzu i efikasnu komunikaciju s korisnicima.

 

Glavni očekivani učinak koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda zahvaljujući spomenutom ubrzanju i unaprjeđenju komunikacije s kupcima, pojednostavljenju procesa narudžbe i prilagođenosti sadržaja za doseg do značajno većeg broja ciljanih kupaca (jezična prilagodba, prilagodba za pregled na različitim uređajima, prilagodba za osobe s poteškoćama u čitanju i motoričkim poteškoćama).

Unaprijeđena web stranica omogućit će ostvarenje upravo spomenutih ciljeva bitnih za postizanje i zadržavanje konkurentne pozicije na tržištu. Moduli za procjenu troška izrade i za naručivanje omogućit će kupcima dobivanje informacija o proizvodima i cijenama istih u kratkom roku te jednostavan i transparentan proces narudžbe. SEO optimizacija omogućit će dobro rangiranje web stranice na internetskim tražilicama, a dostupnost sadržaja na engleskom jeziku i prilagođenost za osobe s poteškoćama stvoriti pretpostavke za širenje ciljanog segmenta kupaca, a s time i širenje baze kupaca.

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju sadržaja postavljenom na mrežnim stranicama, a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih kupaca te kontinuirani rad na širenju baze kupaca.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.625,00 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 52.500,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 36.750,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

12.10.2018. - 12.10.2019.

 

Kontakt za više informacija

e-mail: info@argenta.hr

 

Linkovi

 

EU
EU
EU

 

Naziv projekta

„Unaprjeđenje poslovanja poduzeća Argenta d.o.o. implementacijom specijaliziranog IKT rješenja“

šifra projekta KK.03.2.1.19.0705

 

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta tvrtka će unaprijediti svoje poslovanje: optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovitije organizirati tijek rada, poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima kao i tržišni položaj poduzeća.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Nabava i implementacija IKT rješenja;
 2. Upravljanje projektom;
 3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta je implementacija specijaliziranog softverskog rješenja koje će omogućiti unaprjeđenje poslovanja koje će imati utjecaj na povećanje zadovoljstva kupca na način da će omogućiti tiskanje upravo one količine proizvoda koja je kupcu potrebna te direktnu dostavu bez potrebe za skladištenjem.

 

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Unaprjeđenje devet poslovnih procesa unutar poduzeća
 2. Povećanje prihoda od prodaje za više od 25%
 3. Otvaranje minimalno jednog novog radnog mjesta

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 662.992,50 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 530.394,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 291.186,30 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

01.01.2020. – 01.01.2021.

 

Kontakt za više informacija

e-mail: info@argenta.hr

Linkovi

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/